Cepli Dosya

Cepli dosyalar firmaların reklamları için oldukça kalitelive lüks birer araçtır. Aynı zamanda firma içerisinde çalışanların dosyataşımasına da oldukça yardımcı olurlar. Bu dosyalar aynı zamanda dershanelerdede sıkça kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise öğrencilerin etüt ve sınavkağıtlarını taşımada kolaylık sağlamak ve dışarı da dershanenin reklamını eniyi şekilde gerçekleştirebilmektir. Öğrencilerin dışarı da bu araçları taşımasıher zaman en iyi reklamı sağlayacak ve dershanenin reklamlarının sokaklarainmesine neden olacaktır. Bunun yanı sıra firmalarda da benzer durumlar sözkonusudur. Evrakların bu cepli dosyalarla sunulması aynı zamanda ihalelerde bu ceplidosyalar kullanılması firmanın reklamını sağlayacağı gibi aynı zamanda işindene kadar ciddi olduğunu da gösteren olgulardan biridir.


Cepli dosyalar genellikle Amerikan Bristol kağıdına basılanve kağıt olarak oldukça ağır olan kağıtlara basılan birer araçtırlar. AmerikanBristol kağıdına basıldığından dolayı oldukça uzun ömürlü ve dayanıklı olurlar.Kolay kolay su geçirmezler, neme direnç gösterirler ve darbelere karşı da çoğukağıda oranla daha dayanıklı olabilirler. Bu yüzden iyi bakıldıkları taktirdeyıllarca kullanılmaları mümkündür. İstendiği taktirde bu dosyalara kabartmalar,varak baskı, gofre çalışmaları yapılabilir. Bu dosyaların basımında firmanınveya dershanenin tercihine göre mat selefon veya parlak selefon kullanılabilir.Dershane çalışmaları için daha çok parlak baskı tercih edilirken, daha ciddiçalışmalar için mat selefon tercih edilebilmektedir. Özellikle mat selefonlayapılan kabartmalı çalışmalar oldukça dikkat çekici bir görünüme ve dizaynasahip olabilmektedirler. Bu tarz cep dosyalarıyla ihalelerde yer almak bütündikkatleri dosyanızın kalitesi üzerine çekebilmektedir. Aynı zamandamüşterilere bu tarz dosyalar tedarik etmek de sizin en iyi reklamaraçlarınızdan biri haline gelebilir. Güzel bir dizaynı olan cep dosyayıtaşımayı kimse reddetmez. Bu sayede bu dosyalar ile dilediğiniz gibireklamınızı yapabilirsiniz.


Cep dosyaların kullanım alanı çok fazla olduğundan dolayıher alanda kullanılabilir ve alana göre de bir dizayn yapılması oldukçaönemlidir. Firmanın istediğine göre bu dosyalarda firmaların sloganları, logosuve çeşitli yazılar yazılabilir. Aynı zamanda firmanın iş sektörüne göre bazıresimlerin de bulunması cepli dosyanın tasarımına anlam katacak unsurlardanbiridir. Bu dosyalar müşterileriniz için güzel bir referans aracı olabilmektedirler.


Bu cep dosyalar aynı zamanda ağır kuşe kağıdı kağıtlar ilede basılabilmektedir. Çeşitli dizayn ve renklere sahip olab bu dosyalar çokrenkli bastırılabilmektedirler. Lak, gofre, varak baskı, laminasyon ve cepkısmına baskı işlemi ek olarak uygulanabilmektedir. Ayrıca özel kesim olarak dabasılabilmektedir.